Velkommen

Velkommen til CFUonline.pha.dk. Dette er en side, der er udviklet som et kompetenceforløb for undervisere. 

Der er lagt vægt på stor fleksibilitet for dig som underviser og for din skole.

Der lægges i forløbet op til, at du løser opgaverne individuelt, men at disse senere deles og bearbejdes i teams eller grupper. På denne måde sikres lokal forankring og tæt tilknytning til din hverdag. 

Du kan købe dig adgang til kurser som tages individuelt, i teams eller du kan tilkøbe et webinar med den konsulent, som står for det online kursus.